CONSULTATIO Vám chce ponúknuť čo najlepšie služby. Z tohto dôvodu uchovávame informácie o Vašaj návšteve WEB stránky v tzv. Cookies súboroch. Používaním tejto WEB stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním Cookies. Podrobnejšie informácie o používaní Cookies nájdete na tejto stránke v časti ochrana súkromia a právne prehlásenie. Na tomto mieste môžete použitie Cookies zrušiť a nastavenia prehliadača náležite upraviť. Prejsť na ochranu údajov

Novela Zákona o DPH v druhom čítaní

Návrh novely zákona o DPH, ktorý bol v 1. čítaní, bol postúpený na prerokovanie do 2. čítania vo výboroch NR SR. Pripravované nové opatrenia MF SR na zavedenie nového vzoru daňového priznania k DPH.

Zdroj:Consultatio.com

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a ktoré je potrebné zosúladiť s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

V návrhu zákona sa v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ mení:

- úprava zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu,

- zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu,

- vyriešenie vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby,

- rozšírenie povinnosti úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia na všetky stavby,

- zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, podávať súhrnné výkazy, ak sa tieto osoby zúčastňujú na trojstrannom obchode.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018, novela však nie je schválena v parlamente a nie je jasná jej definitívna podoba.

To top