CONSULTATIO Vám chce ponúknuť čo najlepšie služby. Z tohto dôvodu uchovávame informácie o Vašaj návšteve WEB stránky v tzv. Cookies súboroch. Používaním tejto WEB stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním Cookies. Podrobnejšie informácie o používaní Cookies nájdete na tejto stránke v časti ochrana súkromia a právne prehlásenie. Na tomto mieste môžete použitie Cookies zrušiť a nastavenia prehliadača náležite upraviť. Prejsť na ochranu údajov

Oznámenie bankových účtov platiteľmi DPH

Oznamovacia povinnosť - čísla bankových účtov

S účinnosťou od 15.novembra sa v zákone o DPH zavádza nové ustanovenie § 6, ktorým sa platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty na Slovensku, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu. S uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí́ rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň.
Povinnosť oznámiť bankový účet má každý platiteľ, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.
Zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi k 15.11.2021 majú povinnosť bankové účty, ktoré používajú na podnikanie, oznámiť finančnému riaditeľstvu do 30. novembra 2021.

Mit Wirkung vom 15. November führt das Mehrwertsteuergesetz eine neue Pflicht im §6 ein. Die umsatzsteuerpflichtigen Personen müssen jedes Bankkonto melden, das für umsatzsteuerpflichtige Transaktionen in der Slowakei genützt wird. Es muss auch jede Änderung, die sich auf ein solches Konto bezieht, gemeldet werden. In engem Zusammenhang mit dieser Meldepflicht steht die Ausweitung der Geltung für das Vorsteuer.
Jeder Umsatzsteuerpflichtige ist verpflichtet, ein Bankkonto ab dem Tag, an dem er Steuerpflichtiger geworden ist oder an dem er ein solches Bankkonto eröffnet hat, unverzüglich anzuzeigen.
Die Steuerpflichtigen, die schon am 15.11.2021 für Umsatzsteuer registriert sind, sind verpflichtet, bis zum 30.11.2021 die von ihnen genutzten Bankkonten zu melden.

 

 

To top