CONSULTATIO Vám chce ponúknuť čo najlepšie služby. Z tohto dôvodu uchovávame informácie o Vašaj návšteve WEB stránky v tzv. Cookies súboroch. Používaním tejto WEB stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním Cookies. Podrobnejšie informácie o používaní Cookies nájdete na tejto stránke v časti ochrana súkromia a právne prehlásenie. Na tomto mieste môžete použitie Cookies zrušiť a nastavenia prehliadača náležite upraviť. Prejsť na ochranu údajov

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra.

Novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra bez potreby podania návrhu na zápis zmien.

Lehota na doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra sa predĺžila do 30.09.2022, zavádza sa aj automatizované doplnenie údajov.
V zmysle novely zákona o obhodnom registri sú spoločnosti povinné doplniť identifikačné údaje (napr. rodné čísla) o zákonom ustanovených osobách (spoločníkoch, štatutároch, vedúcich org.zložiek...)  do 30. septembra 2022. Ak však spoločnosť bude po 30.09.2021 podávať návrh na zápis akejkoľvek zmeny (napr. pri zmene sídla, obchodného mena), bude povinná súčasne s týmto návrhom doplniť aj spomínané identifikačné údaje.  
V aktuálne schválenej novele zákona o obchodnom registri platnej od 01.12.2021, sa zavádza automatizované doplnenie identifikačných údajov bez potreby podania návrhu na zápis zmien, ak nebude mať rigistrovaný súd pochybnosť o zapisovaných údajoch. Ak registrový súd nezašle oznámenie o automatizovanom doplnení spolu s výpisom z obchodného registra zapísanej osobe do 31. mája 2022 platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať. Zapísaná osoba má po tomto dátume možnosť splniť povinnosť doplnenia identifikačných údajov prostredníctvom bezplatného návrhu na zápis uvedených identifikačných údajov.
Spomínaná novela zákona platná od 01.12.2021 taktiež zavádza možnosť podať bezplatný návrh, ktorým dôjde k doplneniu výlučne uvedených údajov.

Pozor organizačné zložky!

Zahraničné spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť v SR prostrednícvom organizačných zložiek, majú do 30. septembra 2021 povinnosť potvrdiť údaje, ktoré sú o organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri, resp. podať návrh na zápis aktuálnych údajov. Ak by dotknutá spoločnosť uvedenú povinnosť nesplnila do 30.09.2021, registrovaný súd môže organizačnú zložku z obchodného registra vymazať. Výmazom org. zložky z obchodného registra stratí jej zriaďovateľ svoje oprávnenie pokračovať v trvalom výkone svojej činnosti na Slovensku.

 

 

To top