Auditso skúsenosťami

Audit ročnej ako aj priebežnej účtovnej závierky je už desaťročia jednou z hlavných ponúkaných služieb CONSULTATIA. Vykonávame audit účtovných závierok v súlade so slovenskými a medzinárodnými audítorskými postupmi. Naši audítori tiež často vykonávajú rôzne špeciálne previerky a analýzy ako sú napríklad “due diligence assesments”, pomoc pri podnikových nákupoch a predajoch a podobne. Základom našej práce je povinný systém kvality a postupy v súlade s medzinárodnými štandardami pre audit.
 

Auditorské služby
 

  • Štatutárne audity
  • Manažment rizika, previerky vnútorných kontrolných systémov a ich fungovania
  • Rôzne previerky a analýzy
  • Finančné reporty a review

 

Naši špecialisti

Ing. Ján Polóny, PhD.
Ing. Ján Polóny, PhD.
konateľ, daňový poradca, audítor
Mgr. Andrej Letko
Mgr. Andrej Letko
prokurista, hlavný účtovník, asistent daňového poradcu
Ing. Kristína Polónyová
Ing. Kristína Polónyová
mzdárka

Dohodnite si ešte dnes bezplatnú prvú konzultáciu.