Daňová previerkas prehľadom

V dôsledku častých zmien daňových zákonov, výkladov jednotlivých predpisov zo strany daňovej správy ako aj dynamického vývoja daňovej judikatúry, či už na európskej alebo národnej úrovni je na daňovníkov vyvíjaný enormný tlak a správne nastavenie hospodárskych transkacií z pohĺadu jednotlivých daňových predpisov je čoraz náročnejšie. 

Neskorá resp. žiadna reakcia daňovníka na tieto zmeny môže vyvolať zvýšené daňové riziko a v neposlednom rade aj významné finančné dopady na spoločnosť.  

Služby daňovej previerky sú navrhnuté tak, aby bolo možné znížiť daňové riziká, resp. odstrániť nejasnosti pri implementácii daňových a účtovných predpisov vo Vašej spoločnosti.

Znížte svoje podnikateľské riziko! Pomôžeme Vám predchádzať daňovým chybám a omylom.

 

Naši špecialisti

Ing. Ján Polóny, PhD.
Ing. Ján Polóny, PhD.
konateľ, daňový poradca, audítor
Mgr. Andrej Letko
Mgr. Andrej Letko
prokurista, hlavný účtovník, asistent daňového poradcu
Ing. Kristína Polónyová
Ing. Kristína Polónyová
mzdárka

Dohodnite si ešte dnes bezplatnú prvú konzultáciu.