Consultatio Partner Mag. Philip Stagel

Naša spoločnosť: flexibilná štruktúra

Skupina CONSULTATIO zaoberajúca sa daňovým poradenstvom a štatutárnym auditom má svoje sídlo vo Viedni a na jej čele stoja spoločníci. Vedenie spoločnosti je oporou vysokokvalifikovaný tím odborníkov, ktorého primárnym cieľom je poskytovať individuálne poradenstvo každému klientovi CONSULTATIA hneď odo dňa prevzatia zákazky.

Ak pracujeme na náročných alebo veľkých projektoch, vždy najprv spojíme naše sily. Tajomstvom úspechu dlhodobej spokojnosti s našimi službami je široký rozsah vedomostí a zručností našich zamestnancov, ich vzájomná spolupráca a z toho vyplývajúce synergické efekty. 

CONSULTATIO je flexibilné. Vďaka našim malým, vysoko špecializovaným tímom odborníkov sme schopní poskytovať na mieru šité riešenia v krátkom časovom úseku. Naši klienti profitujú zo skúseností a znalostí získaných v rámci našej medzinárodnej skupiny. 

Vedenie spoločnosti

 

Udržateľné riešenia

Úspech je vždy na dosah, ak máte po boku CONSULTATIO. Náš komplexný, na cieľ orientovaný a inovatívny prístup k poradenstvu zabezpečuje, že riešenia, ktoré ponúkame, sú právne obhájiteľné – a dokazuje to aj konštantne vysoká spokojnosť našich zákazníkov a dlhodobé vzťahy s nimi. Môžete prijať akúkoľvek výzvu vediac, že riešenia pripravia naši zamestnanci starostlivo a s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť.

Komplexný rozsah služieb, flexibilná štruktúra a neporovnateľné odborné znalosti spoločnosti CONSULTATIO už pritiahli pozornosť pestrej škály zákazníkov zo všetkých oblastí podnikania. Či už podnikatelia v rámci medzinárodných korporácií, veľké akciové spoločnosti, malé rodinné firmy, stredne veľké podniky, verejné inštitúcie, miestne samosprávy, rôzne záujmové skupiny, združenia, kluby, živnostníci či umelci – všetci vložili dôveru do CONSULTATIA, pretože poskytujeme individuálne poradenstvo a riešenia šité na mieru pre každého klienta.

CONSULTATIO Auslandstöchter, Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung in Ungarn, Slowenien, Slowakei und Tschechien

Zastúpenie v strednej Európe

Naša skupina má svoje sídlo vo Viedni a je zastúpená dcérskymi a partnerskými spoločnosťami v Česku, na Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. Sídla a prevádzky sa nachádzajú v hlavných mestách a hospodárskych centrách týchto krajín. Ostatné regionálne kancelárie podporujú klientský servis a investorov v týchto regiónoch.

Regióny

 

Dohodnite si ešte dnes bezplatnú prvú konzultáciu