Finančná správa aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti

Finančná správa novým spoľahlivým subjektom oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity.

Geldkugel Euromünzen

Finančná správa vydala informáciu, že aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci projektu Indexu daňovej spoľahlivosti. Finančná správa hodnotila celkovo viac ako 600 tis. daňových subjektov. Výsledkom je, že takmer polovica hodnotených subjektov sa stala spoľahlivými a získali tzv. "A" hodnotenie.

spoľahlivé subjekty získavajú od Finančnej správy viacero benefitov, okrem iného uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach a skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení a iné.

 

Ing. Ján Polóny, PhD.
Ing. Ján Polóny, PhD.
konateľ, daňový poradca, audítor