Saldokonto bude prístupné na finančnej správe

Finančná správa plánuje od štvrtku 15.4.2021 spustiť prezeranie údajov osobného účtu daňovníka tzv. saldokonto.

Finančná správa vo štvrtok 15.4.2021 spustí prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti prehľad o stave svojho osobného účtu. Saldokonto bude dostupné pre všetkých klientov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy. Saldokonto umožní daňovníkom získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.

Údaje o príslušnej dani sa budú zobrazovať v členení: celková suma, vyrubené, uhradené, neuhradené pred splatnosťou, neuhradené po splatnosti, v prípade dane z príjmov resp. dane z motorových vozidiel predpísané preddavky, uhradené preddavky. Okrem toho si budú môcť daňové subjekty prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške, načas a či nemajú podlžnosti.

Údaje bude finančná správa pravidelne aktualizovať, neuvádza však v akých časových intervaloch. Uvádza však že údaje budú uvádzané nasledovne: 

  • uhradené predpisy s históriou jedného roka,
  • predpisy uhradené po lehote splatnosti jeden rok po dátume poslednej úhrady,
  • preddavky s históriou dvoch rokov.

Upozorňujeme daňovníkov, že údaje treba porovnať s účtovníctvom a počítať s tým, že budú na stránke finančnej správy uvádzané s určitým omeškaním.

Zdroj: Finančná správa