Návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel.

Pripravuje sa novela zákona č. č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel Na Slovensku je relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave. Cieľom pripravovanej novely zníženie daňového zaťaženia autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej doprave a autobusovej doprave tak, aby došlo k posilneniu konkurencieschopnosti s autodopravcami z iných krajín.

Navrhované zmeny:

  • odstrániť komplikované „párovanie“ vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves);
  • nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 v rozmedzí od 50% do 10%;
  • pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa navrhuje zvýšenie sadzieb dane s dôrazom na luxusný segment.